Visie-missie-kernwaarden

Beatheaven

Visie

Wij zien een aantal ontwikkelingen in de samenleving ten aanzien van het maken en beleven van muziek die samen een grote invloed hebben op de muzieksector:

  • Er is sprake van een ongekende groei in populariteit van electronische muziek, Hiphop (Urban) heeft het stokje inmiddels overgenomen van EDM.
  • Er zijn nieuwe manieren voor muzikanten om zichzelf te presenteren en hun publiek te bereiken;
  • De manier waarop mensen kennis vergaren, dingen leren en zichzelf eigen maken is veranderd;  
  • Het maken van (electronische) muziek is laagdrempeliger en toegankelijker dan ooit.

Deze ontwikkelingen bieden mogelijkheden, maar ook grote uitdagingen, als het gaat om cultuureducatie en talentontwikkeling.

Missie

Bij Beatheaven hebben we een passie voor electronische muziek, voor innovatie en voor mensen. Dit zijn de drie pijlers waar al onze activiteiten op gebaseerd zijn. We geven cursussen en workshops voor het maken van electronische muziek en voorzien in faciliteiten voor het maken en presenteren van electronische muziek. Daarnaast experimenteren we graag met nieuwe technologieën en methodieken om te bekijken of we onszelf daarmee kunnen verbeteren en/of vernieuwen. Wij willen voor iedereen die daar behoefte aan heeft en onze waarden deelt een plek zijn waar electronische muziek in de breedste zin van het woord beoefend kan worden.

Kernwaarden

  • Iedereen is welkom ongeacht afkomst, leeftijd of opleidingsniveau.
  • We kunnen allemaal iets van elkaar leren.
  • De verschillende genres en stijlen binnen de electronische muziek hebben meer overeenkomsten met elkaar dan verschillen.